Vad är en Goal Review?

Oavsett hur länge du varit medlem eller vilken fysisk nivå du befinner dig på är en Goal Review ett tillfälle för dig att fundera över anledningen till att du kommer tillbaka till oss dag efter dag.

Den anledningen är viktig för oss. Vi vill försäkra oss om att du får ut det du behöver av träningen, boxen och coacherna. Vi finns här för dig och dina mål är oerhört viktiga för oss. För fokus och framgång. Utan mål och avsikt blir framgången slumpartad och oregelbunden eller kanske uteblir helt.

Det är vanligt att vi sätter våra mål vissa tider på året. Ofta överger vi dessa med förklaringen att de var orealistiska eller att livet kom emellan. De flesta av oss har mål som bubblar upp varje år utan att bli realiserade trots goda intentioner. Vi vill hjälpa dig framåt. Vi vill hjälpa dig realisera dina mål. Vi vill hjälpa dig att fira små och stora segrar år in och år ut.

Vi tror att nyttan av en Goal Review hjälper dig att fokusera dina ansträngningar både i och utanför boxen. Du får hjälp att fundera över vilka mål du har för din hälsa, livskvalitet och prestationsförmåga. Coachens ökade förståelse för dig och dina behov gör det lättare att ge dig bästa möjliga service. Vi träffar dig ibland flera gånger i veckan men det är inte så ofta som vi får chansen att lära känna dig som individ och förstå vad det är som du behöver för att fortsätta framåt.

Coachen ger dig verktyg för att på ett effektivt sätt skapa och följa upp dina mål. Vi vet vad som behövs för att förstå hur man sätter ett mål och de steg som behöver tas för att du skall nå det. Du träffar coachen 3-4 gånger om året för att diskutera utmaningar och få råd om strategi. Om du nått ditt mål hjälper vi dig att sätta nya. Vi stöttar dig, håller dig ansvarig och hjälper dig hålla rätt riktning. Vårt mål är att hjälpa dig nå ditt mål.

Boka din Goal Review med någon av dina coacher här!